category

1. Kamienie ze znakami

Osuchów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski

Kamień z czarnego granitu leżący po lewej stronie zabytkowego kościoła w Osuchowie pw. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Widoczne wyobrażenie małej stópki. Ślad został wyszlifowany, ma czarną połyskliwą barwę i, jak twierdzą okoliczni mieszkańcy, nigdy nie porasta mchem, który jest widoczny na pozostałej części kamienia. Wedle miejscowej tradycji ślad stopy …

Pieczyska, gm. Chynów, pow. grójecki

Głaz narzutowy z szarego granitu, położony przy drodze z Pieczysk do Chosny. Na jego powierzchni w widoczne są trzy wgłębienia przypominające swym kształtem ślad ludzkiej stopy, dwa z nich noszą ślady podkuwania i interpretowane są przez miejscową ludność jako ślady Matki Boskiej. Na kamieniu widoczne również liczne okrągłe zagłębienia o …

Głupianka, gm. Kołbiel, pow. otwocki

Według opisu B. Wernera miał się tu znajdować ogromny kamień zwany Joście, na jego górnej powierzchni widoczne były miskowate, eliptyczne zagłębienia, będące według tradycji śladami „łokci, kolan i brody Pana Jezusa” (1916). Na kamieniu miały być dodatkowo wyryte: krzyż oraz litery. Kamień posiadał nazwę własną Joście. Wg mieszkańców na kamieniu …

Brzozowica, gm. Dobre, pow. miński

Na terenach wsi miał znajdować się Święty kamień z odciskiem stopki, kolana oraz dłoni Matki Boskiej. Kamień zaginął w drugiej połowie XIX w. Władysław Jarecki (1902, s. 128) przytacza następującą relację etnograficzną na temat kamienia spisaną od mieszkanki wsi: „W Brzozojicy to nawet niedawno przecię-ć kamień leżał, nawet moja matka …

Żuków, gm. Mokobody, pow. siedlecki

Wg notatki sporządzonej przez I. Dydyńskiego: „Na polu wsi Żukowa na Podlasiu (…) znajduje się – a mam tę wiadomość z wiarygodnego źródła – kamień dość znacznych rozmiarów ze stopą ludzką, do której lud tameczny przywięzuje legendę o Najświętszej Maryi Pannie” (Dydyński I., 1896, s. 10) Podczas kwerendy terenowej w …

Budziszyn, gm. Mokobody, pow. siedlecki

Podanie głosi, iż podczas jednej z wypraw rycerstwa polskiego przeciw Jadźwingom w XII-XIII w. kamień służył jako tymczasowy ołtarz polowy. Podczas nocnego napadu wroga Matka Boska objawiła się na kamieniu budząc śpiących rycerzy i zostawiając w nim odciski swoich stóp. Nazwa uroczyska ze świętym kamieniem oraz źródełkiem „Budziszyn (Budzieszyn)” ma …

Czerwonka Grochowska, gm. Sokołów Podlaski, pow. sokołowski

Kamień znajduje się na skraju wsi, przy drodze do Krasowa. Jego widoczna nad powierzchnią część ma wymiary: wys. 170 cm, szer. u podstawy 120 cm, w górnej części 40 cm, grubość od 10 do 20 cm. Na jego przedniej części znajdują się ryty: litera „P”, znak koła z trzema „szprychami”, …

Wyrozęby, gm. Repki, pow. sokołowski

Pierwszy z kamieni miał znajdować się nieopodal łąk pod wsią zwanych „Jaćwież”, w środku lasu zwanego „Wojsko”. Miał to być ogromny kamień z zagłębieniem zwanym „Misą Królewską”, posiadać miał również ślad stopy interpretowany, jako ślad pozostawiony przez Matkę Boską – obiekt nie został odnaleziony, we wsi zaś nie zanotowano żadnych …

Łuzki, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski

Głaz narzutowy, częściowo ociosany. Pierwotnie pełnił funkcję kamienia granicznego na granicy wsi Łuzki i Czekanów (Wg K. Stołyhwo kamień o formie antropomorficznej stanowiący obiekt kultowy, R. Jakimowicz przychyla się do jego funkcji znaku granicznego). Kamień pierwotnie stał na granicy pól pomiędzy wsiami Łuzki oraz Niemirki. Wedle miejscowego podania głaz stał …

Łazówek, gdm. Sterdyń, pow. sokołowski

Kamień z wykuciem w kształcie stopy, znajdujący się obecnie pod ołtarzem w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP (Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym) w Łazówku. Lokalna tradycja wiąże ślady na kamieniu w Łazówku z objawieniem „Pięknej Pani”, które miało mieć miejsce w połowie XVI w. Miała się ona ukazać „na wielkim kamieniu, wśród niezwykłej …