O Autorze

AutorŁukasz Miechowicz – archeologię ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką obrządku pogrzebowego Słowian w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz związaną z tym sferą duchową.

Kieruje badaniami wykopaliskowymi wczesnośredniowiecznego cmentarzyska kurhanowego w Chodliku na Lubelszczyźnie. Zajmuje się również szeregiem zagadnień na pograniczu archeologii i etnografii.

Autor kilkunastu pozycji naukowych, laureat Stypendium Polityki oraz Stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt: bozestopki@gmail.com