Aktualności

Zapraszamy na referat o „bożych stópkach” – III Konferencja Archeomuzykologiczna – „Dźwięki przeszłości w przyszłości”

Zapraszamy na referat w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN

Referat stanowi omówienie i podsumowanie projektu dokumentacji miejsc cudownych w ramach Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Miejsca cudowne Lubelszczyzny oraz Podkarpacia 

Rabe016Miło mi poinformować, że projekt jest kontynuowany w ramach kolejnego stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017. Tym razem badaniami objęty został obszar województwa Lubelskiego oraz Podkarpackiego. Pracom badawczym obok kamieni symbolicznych poddane zostały również tzw. miejsca cudowne – źródła z cudowną woda, święte drzewa z którymi wiąże się kult religijny.

Łącznie zadokumentowano 65 obiektów, sporządzono dla nich karty ewidencyjne oraz dokumentację fotograficzną i bazę danych GIS!

 

W poszukiwaniu kolejnych „bożych stópek” 

Kamień w CyganówceW ramach badań starałem się dotrzeć do wszystkich zabytków, które wytypowałem na podstawie kwerendy źródłowej, literatury naukowej i krajoznawczej, nierzadko dzięki wzmiankom w Internecie (wszystkie źródła, linki, odniesienia do literatury zostały podane na kartach obiektów). Dzięki wywiadom etnograficznym udało się odkryć również kilka nowych kamieni ze znakami nie znanych nauce. Z pewnością jest ich jeszcze znacznie więcej. Może podobne zabytki znajdują się w Waszych miejscowościach? Będę wszystkim bardzo wdzięczny za dzielenie się informacjami na ich temat. W ten sposób katalog będzie się powiększał, a kolejne zabytki zostaną ocalone od zapomnienia.